Latgales dati

1939. gada 17. oktobris

Ministru kabinets pieņem lēmumu izbūvēt 80.000 voltu (vēlāk samazināta uz 50.000) elektrolīniju Ķegums - Daugavpils 180 km (175 km) garumā. Transformatoru staciju paredzēts uzbūvēt Krustpilī unDaugavpilī. Caur Daugavpilī strāvu pados Augškurzemei.
Darbi bija ieplānoti pabeigt 1940. gada oktobrī. Sakarā ar kara sākumu Eiropā un materiālu piegāžu pātraukumu HES celtniecība tika atlikta.
1959. gadā elektrolīnijas celtniecība tika atsākta. Pēc laikrakstu ziņām: "1959. gada 8. decembrī pieslēgs augstsprieguma līniju Daugavpils - Krāslava, līdz 12. decembrim ekspluatācijā .nodos līniju Ķegums - Daugavpils".
Ķeguma spēkstacijas (HES) celtniecība tika uzsākta 1936. gadā. To būvēla līdz 1940. gadam. Strāvu sāka ražot 1939. gada beigās.