Latgales dati

1782. gada 17. decembris

Notiek vizitācija Aglonas baznīcā, kuras dokumentos pirmoreizi minēta Ambeļu koka baznīca. Sākotnēji tā bija kapliča, kura vēlāk (1888.g.) pārbūvēta par baznīcu. Pastāv arī šodien.

Atsauces
  • Krūmiņš, A. Latgales koka baznīcas Romas katoļu draudzēs 18.gadsimtā. Rīga: Jumava, 2003. 12.lpp.
  • Svilāns, J. Latvijas Romas – katoļu baznīcas un kapelas. 1975. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija. 1995. 14.-15.lpp.