Latgales dati

1239. gada 19. aprīlis

Rīgas bīskaps dāvina Livonijas ordenim pusi Jersikas pili ar lauku īpašumiem. Šis akts liecina, ka Jersikas valdnieks Visvaldis ir miris un viņa valstī valda bīskaps ar ordeni.

655ac3166af556400de2844ce018d89421ddb5fc