Latgales dati

2009. gada 10. decembris

Augstākās tiesas Civillietu palātā nolasīts spriedums par pretenzijām uz Jersikas pilskalna pārvaldīšanu un privātpersonas īpašumtiesību likumību.
Prasība noraidīta par labu Jersikas pilskalnu ietverošās zemes īpašniecei Veltai Freimanei. 1995. gada 22. augustā Jersikas pagasta padome pieņēma lēmumu atjaunot īpašuma tiesības Veltai Freimanei uz mantojamo zemi 27,3 ha platībā, kas faktiski aizņēma gandrīz visu Jersikas pilskalna teritoriju.
V. Freimane bija radiniece Šlosbergas (PIlskalnes) 20.-30.gadu īpašniekam Kārlim Plūmem (dzim.1871), kurš tika represēts 1941. gadā.

Vēlāk pagasta vadība iesniedza prasību pārbaudīt Jersikas pilskalna īpašuma tiesību likumību Latgales apgabaltiesai, kas noraidīja šo prasību. 2005.gadā pagasta vadība apelācijas sūdzību iesniegusi Augstākajai tiesai. Tā noskaidrojusi. ka nekustamā īpašuma atdošana V.Freimanei, kas nav atzīstama par likumīgo mantinieci, ir nepamatota un nelikumīga.
Jersikas pilskalns iekļauts Līvānu novada tūrisma maršrutos un programmās.

Atsauces