Latgales dati

2009. gada 10. decembris

Augstākās tiesas Civillietu palātā nolasīts spriedums par pretenzijām uz Jersikas pilskalna pārvaldīšanu un privātpersonas īpašumtiesību likumību.
Prasība noraidīta par labu Jersikas pilskalnu ietverošās zemes īpašniecei Veltai Freimanei. Strīds aizsākās 1994.gadā, kad tika atjaunotas īpašumtiesības uz Jersikas pilskalna teritoriju. Jersikas pilskalns iekļauts Līvānu novada tūrisma maršrutos un programmās.