Latgales dati

2009. gada 28. aprīlis

LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv IVETA MIETULE (Rēzeknes Augstskolas docētāja). Temats – “Personāla izmaksu uzskaites pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare, grāmatvedības un uzskaites teorija. Recenzenti: profesore Dr.oec. Elvīra Zelgalve; asoc. profesore Dr.oec. Gaida Kalniņa; Dr. oec. Dagnija Daņēviča.