Latgales dati

1939. gada 12. aprīlis

Saņemtas izdevējtiesības latgaliešu izdevniecības organizēšanai Daugavpilī. Izdevniecības organizētāji JONS CYBUĻSKIS un VLADISLAVS LOCIS, bijušie skolasbiedri Aglonas ģimnāzijā.
Saņemta atļauja izdot 5 grāmatas, kuras tika nodrukātas līdz 1940. gada jūnijam. Izdevniecība atsāka darbību 1943. gadā un turpināja darbību Vācijā.

Atsauces
  • Cybuļskis, J. “Latgaļu izdevnīceibas pyrmsōkumi.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 1990.gadam. Latgaļu izd., 1989. 169.-173.lpp.
A09d4a3355aa692412b06f28bdb890738fd10847