Latgales dati

2000. gada 17. oktobris

Pēc Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Dekrēta, kurš izdots 1947. gada 16. oktobri, Daugavpils apriņķis tiek sadalīts divos Daugavpils un Krāslayas apriņķos. Jaunizveidotajā Krāslavas apriņķī iekļāvās Asūnes, Aulelas, Dagdas, Indras, Kapiņu, Krāslavas, Robežnieku, Skaistas un Kaplavas pagasti, kuri apvienoja 56 ciema padomes.