Latgales dati

1893. gada 31. oktobris

Celtniecība sākta 1892.gadā.
Draudze dibināta 1835.gadā.
1895. gadā iesvētītas ērģeles.
1935. gada 6. oktobrī draudze svinēja 100 gadu pastāvēšanas svētkus.
1993. gadā baznīca svinēja 100. gadadienu.
1998. gadā 4. oktobrī draudze svinēja baznīcas 105. gadadienu.
2003. gada 4. oktobrī draudze svinēja baznīcas 110. gadadienu.
Ar šīs baznīcas izbūvi sāka veidoties Daugavpils Baznīckalns, kurā vēlāk izvietojās ari katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcas. Baznīckalns, mērot pa perimetru minētās četras baznīcas, aizņem 9 ha lielu platību.

Atsauces
  • “Daugavpils Baznīckalns.” http://www.lcb.lv/baznickalns/ (13.06.2014).
  • Liepa, A. “Daugavpils luterāņu baznīca 105. gadskārtas svinībās.” Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija". 1998. 24. oktobris.
C8be68960720bcda0b6c4cc0f62ef115bea80481
B4e9b8745323877670bc3e8a56e40a93dfdc9848
3016b0a49d921bdd82c58478875970f0ed3c3d4a