Latgales dati

2003. gada 29. maijs

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas, mākslas un komunikāciju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2003. gada 29. maijā promocijas darbu aizstāv Rēzeknes Augstskolas docētāja Olga Senkāne. Tēma "Ilzes Šķipsnas prozas poētika. Sižets. Tēli. Vēstījums".

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2003. 30. jūnijs, Nr. 12 (262) http://www.lza.lv/ZV/ZV031200.HTM#17.