Latgales dati

1924. gada 1. aprīlis

Latgales deputāti Pirmajā Saeimā nodibina Latgaliešu Demokrātu bloku, kurā darbojās F.Trasuns, A.Dzenis, J.Roskošs, F.Kemps. Agrāk darbojās kopējā latgaliešu frakcijā. Bloks (vēlākā partija) ar 1924.gada 14.maiju sāks izdot laikrakstu "Zemnīka Bolss".
Bez demokrātu grupējuma Latgales intereses Saeimā aizstāvēja Latgales Darba partijas grupējums un Latgales kristīgo zemnieku grupējums.