Latgales dati

2009. gada 18. aprīlis

Dekšāru skolā sākumā bijusi tikai 1. un 2. klase, 1910. gadā atvērta 3. klase, 1931. gadā - 4. klase. 1944. gadā četrklasīgā pamatskola sāka veidoties par septiņgadīgo, un 1947. gadā notika tās pirmais izlaidums. 1961. gadā Dekšāru skola kļuva par astoņgadīgo, bet 1989. gadā - par deviņgadīgo.
Dekšāru skolā mācījies rakstnieks Alberts Sprūdžs (1908-1944), dzejnieks Aleksandrs Garančs (1909-1969), publicists Donats Latkovskis (1912-1943), jurists Jāzeps Latkovskis (1913-2006), gleznotājs Konstantins Broks (1914-1982), priesteris Vaclavs Erels (1915-2003).
No vēlāko gadu absolventiem minami priesteris Romualds Latkovskis, ārste Velta Igaune (Latkovska), kordiriģents Jānis Garančs, pedagoģijas zinātņu doktore Kornēlija Kanča (Mālniece), augstskolas pasniedzēja Anastasija Svarinska (Latkovska), agronome Jūlija Bieziņa (Dzerkale), agronoms, Aizkraukles arodvidusskolas ilggadējs direktors Jānis Ikaunieks, veterinārārsts Leopolds Naglis, inženieris-mehāniķis Pēteris Justs, kultūras darbiniece Marija Madžule u. c.
2014. gada maijā skola svinēja 105. gadadienu.

Atsauces
  • Borbals, Ā. “Dekšāru pamatskolai — simtgade.” http://www.estars.lv/raksti/17/6415 (04.06.2014).
  • Sondore, I. “Skolai - ozola mūžu!” Rēzeknes Vēstis. 2014. 13. maijs.