Latgales dati

2005. gada 5. augusts

Abas puses vienojās, ka veicinās sadarbību un pieredzes apmaiņu ekonomikā, zinātnē, izglītībā, sociālajos jautājumos, jauniešu politikā, kultūrā un citās sfērās, izrādīs īpašu iniciatīvu un atbalstīs kopējos mazo un vidējo uzņēmumu projektus, mācību, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes, kultūras un mākslas iestāžu, masu mediju, jauniešu organizāciju, kā arī visu ieinteresēto personu sadarbību.
Konkrēti sadarbības plāni tiks stādīti trim gadiem, bet nepieciešamības gadījumā tie tiks mainīti.