Latgales dati

2000. gada 22. februāris

Baznīca uzcelta no jauna un iesvētīta 2003. gada vasarā.
Krivandas Svētā Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīca.
Krivanda ir ciems Ciblas novada Līdumnieku pagastā.

3adfa4737f2e3fbf76c6f479d9f7bf429cc3dba6