Latgales dati

1961. gada 1. jūnijs

1961. gada 15. novembrī bija pabeigta arodskolas ēkas celtniecība un kopš 1961. gada 16. novembra te varēja apgūt profesijas: šķeterētājs, vērpējs, pārtinējs, laboranti-kontrolieri, iekārtu remonta atslēdznieki.
1984. gada 30. augustā - pārdēvēta par Daugavpils Vidējo profesionāli tehnisko skolu Nr. 1.
1991. gada 3. augustā - pārdēvēta par Daugavpils 1. arodvidusskolu.