Latgales dati

2004. gada 3. augusts

Centrs nodrošina iestādē dzīvojošos ap 200 pieaugušo klientus ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (I un II grupas invalīdi) ar mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, sociālo prasmju un pašaprūpes iemaņu attīstīšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas un integrāciju sabiedrībā.