Latgales dati

1936. gada 1. februāris

Ceremonijā piedalās Latvijas Tieslietu ministrs H.Apsītis, vadošas pilsētas amatpersonas. Baznīcu iesvētīja cietuma mācītājs E.Rozenieks, svētrunu teica mācītājs Rumpēters. Ceremonijā piedalās ev. lut. draudzes koris

Atsauces
  • “Altāris Daugavpils cietuma baznīcā.” Daugavas Vēstnesis. 1936. 7.februāris [foto].
  • “Tieslietu ministrs Daugavpilī.” Latvijas Sargs. 1936. 2.februāris.