Latgales dati

1906. gada 17. marts

Līdz 1907. gada augustam iznāca 66 numuri. Laikraksta redaktors Jezups Trasuns, izdevējs Francis Kemps.
Līdz ar to 1906. gadā vienlaicīgi iznāca 3 latgaliešu laikraksti: "Gaisma", "Sākla", "Auseklis".
Pēc izdevuma "Auseklis" apstāšanās rakstus par Inflantiju (Latgali) apņēmās drukāt latviešu lauksaimniecības laikraksts "Zemkopis" (drukāts Jelgavā, redaktors un izdevējs J.Bisenieks, redaktors J.Bergs), atvēlot laikrakstā sleju un iespēju publicēt 2-3 rakstus par Latgali.
Francis Trasuns griezās ar aicinājumu pie "Ausekļa" abonentiem, lai turpmāk lasītu lakrakstu "Zemkopis".

Atsauces
  • Trasuns, F. “"Ausekla" abonentim.” Zemkopis. 1907. 17. oktobris.