Latgales dati

1920. gada 8. janvāris

Pirmais Latgales apgabala priekšnieks bija advokāts O.MUIŽNIEKS, ar 6. februāri - banku darbinieks ANDREJS BĒRZIŅŠ. Pārvaldes uzdevums bija organizēt vietējo varas orgānu darbību, veicināt tās stabilu attīstību.
Apgabala pārvaldei bija preses birojs, kurš informēja par notikumiem Latgalē.
O.Muižnieks ieradās Daugavpilī 1920. gada 6. janvārī. Apgabala priekšnieka amats likvidēts 1920. gada 1. oktobrī saskaņā ar Ministru kabineta 1920. gada 23. septembra lēmumu. Pārvaldes likvidācija veikta līdz 1920. gada 31. oktobrim.
Apgabala pārvaldē par ierēdni strādāja Lauma Juliana Sloka.

Atsauces
  • Muižnieks, O. “Pirms piecpadsmit gadiem.” Daugavas Vēstnesis. 1935. 18.janvāris.
  • Muižnieks, O. “Pirms piecpadsmit gadiem.” Daugavas Vēstnesis. 1935.1.februāris.
  • “Valdības darbība.” Latvijas sargs. 1920. 24. septembris.