Latgales dati

1935. gada 7. jūnijs

Baznīcas virsvalde atļauj būvēt Kalupes luterāņu baznīcu un iegādāties šim nolūkam zemes gabalu (10,296 ha). Vietu, kur atrodas jaunuzceltā Kalupes baznīca nosauc par “Izdegām”.
Pamatakmens iesvētīts 1935.gada 6. oktobrī.
Baznīca Iesvētīta 1940. gada 3. novembrī. Tā atrodas Vārkavas novada Rožkalnu pagastā.
.............
Draudzes mācītāji:
Alberts Ozoliņš (arī Līvānu draudzes) /1930-1932/
Kārlis Briedis /1932-1939/
E.Spekmanis
Gustavs Tūrs
Edgars Sēnals
.............
Draudzes padomes locekļi:
mācītājs A.Caune (priekšnieka vietnieks), mācītājs V.Stakle, P.Vilkājs, J.Pumpurs,

Atsauces
  • “Kalupē cels jaunu baznīcu.” Rīts. 1935. 8.jūnijs.
  • Klimanis, J. “Kalupes draudzes †.” Baznīcas Ziņas.. 1943. 24.oktobris.
  • Bērziņš, Ē. “KALUPES ev. lut. draudze un dievnams.” http://www.ltn.lv/~evalds/kld/ (23.03.2013).