Latgales dati

1994. gada 16. jūlijs

Pulkveža Kārļa Aperāta vienības bojā ejas tuvumā Ludzas rajona Krivandā atklāts un iesvētīts balts krusts.
1944. gada jūlijā Mozuļu apkaimē kritušie leģionāri tikuši apbedīti, viņu atdusas vietas nav zināmas. Tāpēc kaujai iespējami tuvā vietā
Zilupes upes krastā tika uzstādīts baltais krusts un sarkans piemineklis.
16. jūlijs ir datums, kurā ik gadu Līdumnieku pagastā pulcējas ļaudis, lai pieminētu 1944. gada jūlijā Mozuļu kaujā kritušos leģionārus.