Latgales dati

2007. gada 19. janvāris

Vārkavas vidusskolā notiek skolotājas Janīnas Vilmanes grāmatas „Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs” atvēršanas svētki. Materiālus grāmatai autore sākusi vākt jau 20.gs. 60.gados. Autore 1976. gadâ izveidoja folkloras kopu „Vecvārkava” un 1978. gadâ radâs Vārkavas vidusskolas folkloras ansamblis „Volyudzeite”.
Otrā grāmata prezentēta 2009.gada 24.aprīlī.