Latgales dati

2007. gada 19. janvāris

Vārkavas vidusskolā notiek skolotājas Janīnas Vilmanes grāmatas „Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs” atvēršanas svētki. Materiālus grāmatai autore sākusi vākt jau 20.gs. 60.gados. Autore 1976. gadâ izveidoja folkloras kopu „Vecvārkava” un 1978. gadâ radâs Vārkavas vidusskolas folkloras ansamblis „Volyudzeite”.
Otrā grāmata prezentēta 2009.gada 24.aprīlī.

556e844d364ed6ab8bf350b840756e298059b733
8ad96b439e85f6d1bd566e8c24fa680e49bd3ff8