Latgales dati

1986. gada 14. decembris

1896. gada 2. decembrī pēc vecā kalendāra
Pie Krievijas iekšlietu ministrijas izveidota Pārvietošanas (pārceļošanas) pārvalde - Переселенческое управление.
Pilnībā legalizētq zemnieku pārceļošana uz Sibīriju, Kazahiju, Vidusāziju. Tika sekmēta daudzu latviešu, tostarp latgaliešu izceļošanu, ko izraisa zemes trūkums novadā.
Vislielākais ieceļotāju skaits Krievijā no Latvijas bija laikā no 1894. līdz 1914.gadam. Šajā laika posmā Sibīrijā nodibināja ap 200 latviešu koloniju. Visā Krievijā tajā laikā bija vairāk nekā 200 000 latviešu.
Līdz tam iestādes centās vairākkārt ierobežot patvaļīgo iedzīvotāju pārvietošanos.

Atsauces