Latgales dati

Ludzas evanģēliski - luteriskā baznīcas iesvētīšana 1924. gadā

Pirmajā rindā no kreisās:
2.- Latgales divīzijas, Rēzeknes un Ludzas mācītājs Jānis Kundziņš
3.- arhibīskaps Kārlis Irbe

Otrajā rindā no kreisās:
2. - Rēzeknes apriņķa priekšnieks Fricis Tilgals (iespējams)
4. - Ludzas apriņķa priekšnieks Antons Rancāns
5. - draudzes padomes un valdes loceklis Jānis Štrauhs (iespējams)

Datējums: 1924 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Nedēļa, 1924. Nr. 10. 17. lpp.
2b8ef32ce41abdc15f686a10ba900bbd35ae3314