Latgales dati

Rēzeknes Valsts vidusskolas pedagogu kolektīvs /1920. marts/

Pirmajā rindā no kreisās
1. [[Staņislavs Jaudzems|4313]]
3. Kārlis Spuris
4. Alfrēds Skroderis
5. Antoņina Viļuma-Tuča
6. Marta Skrodere.
Otrajā rindā no kreisās
1. Pēteris Strods

Datējums: 1920 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta FB Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2021
6b685c9f797fed05a0961e19c04ac75ebf435c9d