Latgales dati

Valsts 10 gadu svinību gadījumā ar aizsargu „Nopelnu krustu" apbalvotie aizsargu pulku komandieri, kuriem goda zīmes izsniedza lekšlietu ministrijā.
No kreisās:
1. Jēkabpils Aizsargu pulka komandieris Mārtiņš Kadašs
2. Aizsargu pr-ks pulkv Tone
3. Iekšlietu ministrs Laimiņš
4. Aizsargu nod instruktors Bērziņš
5. Instruktors kapteinis Rušmans.
Otrajā rindā no kreisās:
1. Rēzeknes pulka k-rs Viktors Zarāns
2. Bauskas pulka k-rs Grebers
3. Liepājas pulka komandiers Legzdiņš
4. Valmieras pulka k-rs Ķīsels
5. Aizsargu nodaļas darbvedis Ose.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Aizsargs, 1928. Nr. 12.
F760b98f97369ae89f0b0917765baf57f39ea3b8