Latgales dati

Vitālijs Šalda

Fotogrāfs: 2001 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 96. lpp.
3b95e56e9ad309392b412c9ac197a3c23d24fc0a