Latgales dati

Latgales dziesmu svētki Stropu estrādē /2005/

Jauktā kora "Latgale" dalībnieki.
Centrā Raimonds Pauls
Pa kreisi no R.Paula Antons Soms
Pirmais no kreisās Amandis Podiņš

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta FB Daugavpils novada kultūras centra jauktais koris "Latgale", 2020
6aa005fff813f8af0ef640b92abc1d4f395c2a25