Latgales dati

Daugavpils un Rēzeknes mūzikas vidusskolu pūšamo instrumentu nodaļu pasniedzēji un koncertmeistares Rēzeknē

1. rindā no kreisās: Alla Korte, Klāra Regzdiņa, Valērija Zelča, Svetlana Sergejeva (koncertmeistares no Rēzeknes).
2. rindā no kr.
Pēteris Laizāns, mežrags, Rēzekne
Vladimirs Fiļipovs, klatnete, Rēzekne
Jānis Žugovs, Daugavpils MV pūšamo instr.nod.vad., oboja, Daugavpils, Rēzekne
Viktors Šilovs, trombons, Daugavpils
Valdis Āboliņš, trombons, Rēzekne
Francis Kudiņš, mežrags, Daugavpils.
3. rindā no kr.
Pēteris Butāns, pūtēju orķestru diriģēšana, instrumentācija, Daugavpils
Jānis Audijanovs, sitamie instrumenti, Rēzekne,
Sergejs Sergejevs Ŕēzeknes MV pūš. instr. nod. vad,, trombons
Arnis Salmiņš, klarnete, Rēzekne.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta J. Žugova arhīvs
Ea3aca92dfca0a2fa6f0c5a4ea0ec45b09c174b3