Latgales dati

Daugavpils 1. vidusskolas skolotājas /1985/

Daugavpils 1. vidusskolas skolotājas Zigrīdas Podgaiskas-Smanes
60 gadu jubilejā. Gagarina (tagad Jātnieku) ielā 76, dz.18,
1983. gada 15. maijā. No kreisās: Zigrīda Podgaiska-Smane, Astrīda Petaško, Marija Lebedoka

Datējums: 1985 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta http://old.daugrc.edu.lv/kad_vakardiena_uzruna_sodienu/galvena.html
Bf0d7b64da8a3db9ceb99392a1a8f2d854143282