Latgales dati

Satversmes sapulces redakcijas komisija

No kreisās:
Valerija Seile, Jezups Trasuns, Oto Nonācs, Vilis Dermanis, Ādolfs Klīve, Jūlijs Celms.
Rakstniecības un mūzikas muzejs.

Fotogrāfs: Fotogrāfs Mārtiņš Lapiņš. Datējums: 1920.–1922. gads. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/LNVMuzejs/photos
5ec3022ad6689133e78737f25a2864c7f99c439b