Latgales dati

Dzefrijs Sveins

Dž. Sveins (pirmais no labās) DU HF zinātniskās konferences laikā.

Datējums: 2018 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://du.lv/galerijas-2/foto-un-video/foto-galerijas/
E24314de332d795fe3552db1ab376c4deb84ce77