Latgales dati

IV Dziesmu svētku piemiņas atklātne (1895)

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://lv.wikipedia.org/wiki/IV_Visp%C4%81r%C4%93jie_latvie%C5%A1u_Dziesmu_un_M%C5%ABzikas_sv%C4%93tki
F90f62971d8e7091d39d4dcc17b37e68bd8309d6