Latgales dati

Janīna Vilmane

Biedrība "Vārkavas novada pensionāri" apsveikusi Janīnu Vilmani 90. dzimšanas dienā. Vecvārkavā, 2018. gada 1. septembrī. Foto: Jāzeps Lazdāns

Fotogrāfs: Jāzeps Lazdāns Datējums: 2018
A41d1ffbf3456851fe2531413505a5829c8df11a