Latgales dati

Rikavieši 20.gs. 30. gados

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Putniņa (Brence) Matilde, izcila Rikavas baznīcas kora dziedātāja, folkloras ansambļa “Rikava” ilggadēja dalībniece;

3. Genovefa Ragauša (Lītaunieks). Viņas sen uzrakstītais darbs “Maltas Trūpu kalējs” publicēts jaunākajā rakstu krājumā “Olūts”;

4. Viktorija Lītaunieks, Genovefas Ragaušas brāļa Aleksandra Lītaunieka sieva. Tika izsūtīta 1946. gadā par sadarbošanos ar mežabrāļiem;

Otrajā rindā no kreisās:
5. Pokuls Jānis no Murāniem; izvests ar ģimeni 1941. gadā;

6.Jāzeps Ragaušs no Soloviersiem, Turķeļa Pētera mātes krustdēls, Rikavas baznīcas sakristians;

Otrajā rindā no labās:
4. Rikavas prāvests Jāzeps Sviklis; cēlies no Rogovkas;

3. Čevers Pēteris, Jāzepa Ragauša (no Soloviersiem) brālēns, Turķeļa Pētera mātes krustdēls, Rikavas baznīcas ērģelnieks, bija veikalvedis Rikavā, Rikavas draudzes automašīnas šoferis. Pēc Otrā pasaules kara pārcēlās uz Galēniem, bija tur ērģelnieks. Galēnos miris, tur apbedīts.

2. Jāzepa Ragauša (no Soloviersiem) māsa, mūķene.

1. Antoņina Strode no Murāniem. Viņas vecāku mājas atradās blakus mežam, kur sākās Soloviersu mežs, kur Otrā pasaules kara laikā slēpās partizāni.

Tā kā Antoņinas tēvs Jāzeps pirms kara bija miris, saimniecība bija uz mātes pleciem. Partizāni pa vakara krēslu un naktīs nāca palīgā apdarīt saimniecības darbus. Kā atlīdzība viņiem tika iekurināta pirtiņa, izmazgāta veļa.

Antoņinas vecāku māju nacisti nodedzināja, jo vairākkārtīgs kāds brauca uz komandatūru Viļānos sūdzēties, ka Strodu Tekla atbalsta partizānus. Komandatūrā bija mēģinājuši atjokoties: sak, varbūt Tekla piepelnās, ciema vīriešiem veļu mazgādama (drēbes Tekla žāvēja mājas pagalmā, nevarēja tās uzreiz atdot partizāniem, jo bija arī lāpāmi drēbju gabali), bet Virgīnija bija uzstājīga. Ar regulāru sūdzēšanos panāca Strodu mājas iznīcināšanu.

Trešajā rindā no labās:
3. Marija Šnepste, Liepiņu Veras (Rikavas Kaļvi, Liepiņa Antona sieva, Antons bija slavens kalējs, Ludzas baznīcai kala krustus) māsa, strādāja Rikavā pastā, vēlāk iekārtoja savu dzīvi Rīgā. Nekad neatteica nevienam rikavietim apmešanās iespēju, kad cilvēkiem bija darīšanas Rīgā.

1. Antoņina Lozda.

3. rindā redzamās jaunietes bijušas Rikavas baznīcas kora un procesijas dalībnieces.

Pēdējā rindā no kreisās:
2. Putrevičs Viktors. Viņa sieva Helēna nāca no Uguļovas Zviedru ģimenes.

Fotogrāfs: Locovs, A. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta http://www.rv.lv/foto-vilani-a-locovs-2/
5079b6c48eac7cf896a7b4b010316162e583a7e5