Latgales dati

Dzejolis LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL

Dzejolis ievietots latgaliešu dzejas krājumā "Pavasara skanias"
1914. gada Skrindas publicētajā latgaļu dzejas izlasē KŪKLE ?

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/anna.egliena
F5c025ff5e9751a7bee3381779d379fae866fa4b