Latgales dati

Saules skolas skolotāji (20.gs. 50. gadi)

Pirmajā rindā no kreisās:
1. Olga Skatere
2. Janīna Stivriņa
3. Anastasija Sudilovska (mācību pārzine)
4. Vasilijs Paršikovs (direktors)
5. Paršikova (mākslas vēstures skolotāja)
6. Valaine
7. Velta Tukuma
Otrajā rindā no kreisās:
1. Monika Vārtukartaine
2. ?
3. Jānis Murāns (kokapstādes skolotājs)
4. ?
5. Helēna Savicka

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Veltas Caunītes (Tukumas) albums
73480b31274e699243114a52d5a3800181517bb4