Latgales dati

Nujorkas latviešu mākslinieki ar viesiem Spectrum 5 galerijā 1972. gada maijā

Pirmā rindā no kreisās: literātūrkritiķis V. Kalve, kāda amerikāņu dziedātāja, llmārs Rumpēters un A. Annus-Hagena.
Otrā rindā no kreisās: J. Annus, pianiste l. Štrāla, Sigurds. Vidzirkste, D. Dagnija, V. Avens, dejotāja V. Vētra, kāds indiešu dzejnieks un gleznotājs Hagens ar dēlu.

Fotogrāfs: Rozītis, B. Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta http://zagarins.net/jg/jg100/JG100%C2%AD_Nujorkas-gleznotaji.htm
0c2feffca2d18f45cb0b4e7462890f2d84df43e5