Latgales dati

Kalupes kapličas iesvētīšana (2017)

Bīskapu J.Buli sviec Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika.
Pirmais no labās puses - Daugavpils novada deputāts Aivars Raščevskis.

Datējums: 2017 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.daugavpilsnovads.lv/iesvetita-jauna-kalupes-kaplica/
7a982cedbce6e5f6f8f58713640b2907d3316773