Latgales dati

Saules skolas izlaidums (1939)

Pirmajā rindā:
centrā skolas direktors Pēteris Rudzītis
viņam pa labi Elizabete Paukšta
Otrajā rindā:
2. no kreisās Berta Reinfelde

Datējums: 1939 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja krājums
F31c1b84f195464a99e471e9a7ef920706604131