Latgales dati

1931. gada pašvaldību vēlēšanu saraksts Daugavpils apriņķa Izvaltas pagastā

Vēlēšanas organizētas 1931.gada 28.februārī - 1. martā.
Atskaitē par vēlēšanām bija norādīts, ka ievēlēto pašvaldību darbinieku vidū bija 7 lasīt un rakstīt nepratīji, no tiem 4 bija Latgalēm, tai skaitā Izvaltas pagastā 2 darbinieki.

Datējums: 1931 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta N.Pavloviča privāts arhīvs
0ea3b76af53c9bc0dd3f1eea6f379386dfd0c785