Latgales dati

DPI docētāja Zigrīda Āboliņa

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 7. lpp.
5dc83484dab5d6f3ef0232a517a75bdfb34f821d