Latgales dati

Kalupes astoņgadīgās skolas skolotāji (20. gs. 70. gadi)

Pirmajā rindā no kreisās:
2. Irēna Vucāne
3. Jāzeps Vucāns
4. Stanķeviča
5. Vladislavs Lazdovskis
Otrajā rindā no labās:
1. Anna Šmaukstele
2. Juzefa Beitāne
Aizmugurē no kreisās:
2. Ligija Plotka
5. Antoņina Bogdāne
6. Bogdāns

Datējums: 20.gs. 70. gadi Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skolotāja V.Lazdovska arhīvs
47531bc19cad4c74f4774bdcfaec6f849d4b1c43