Latgales dati

Izdevums par Rīga - Daugavpils dzelzceļa projektēšanu (Leipciga, 1852)

Grāmatas elektroniskā versija pieejama:
https://www.vifaost.de/metaopac/search?oclcno=162420302&View=ostdok

Datējums: 1852
407c3c2883a5ea5b2c09f3f46be1e7ef828c03d2