Latgales dati

Vēstures fakultātes docētāji un studenti 1947. gadā

Pirmajā rindā: 2. no kreisās - Skaidrīte Cielava

Datējums: 1947 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta . Keruss, I. Lipša, I. Runce, K. Zellis. LU Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā. Personības struktūras idejas (1944-1991), 2010. 123. lpp.
C0f844e2351e703e19e83a8e016149eb715f4c13