Latgales dati

Daugavpils dzelzceļa darbnīcas

1. - Dzelzceļu virsvaldes galvenais inženieris Rode, 2. - dzelzceļu virsvaldes mašīnu direktors Beikmans, 3. - Satiksmes ministrs Pauļuks, 4. - Dzelzceļu virsvaldes galvenais direktors Bļodnieks, 5. - dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direktora palīgs Kļaviņš, 6. - dzelzceļu virsvaldes darbnīcu priekšnieks Krastiņš, 7. - dzelzceļu virsvaldesfinansu direktors Mazkalniņš, 8. - dzelzceļu virsvaldes materiālu apgādes priekšnieks Ķirsteins.

Datējums: 1924 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Ilustrēts žurnāls, 1924. Nr. 7. 148. lpp.
6c8d0066d0588d0a863fb54f3f672bb8b98c37de