Latgales dati

Anna Kalnbērziņa

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 44. lpp.
8d64c83b053a7ae7d24a093bb4aa7b599915e4cc