Latgales dati

Andrejs Jānis Galiņš

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte. Pētniecība un zinātne 80 gados. Sast. H.Soms, V.Šaudiņa, red. V.Paškevičs. Daugavpils: Saule, 2001, 29. lpp.
1e288075f84942bc0e424eda83249a97c176d7c8