Latgales dati

Hamilkārs fon Felkerzāms

Mākslinieka Augusta Vegera (August Weger, 1832-1892) zīmējums

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/23307?show=full
5ab78c366881c9e50d8bc07b7682b22f696f1f29