Latgales dati

1917. gada 6. maijs

1917. gada 23 aprīlī pēc veca stila
No skolotājas L.Putniņas atmiņām (1975) par evakuētās uz Rēzekni Jelgavas zemkopības skolas karoga izgatavošanu 1017. gada Latgales kongresa priekšvakarā:
"Uz augšējās sarkanās malas nolēmām rakstīt “Brīva Latvija”, kaut tādas nemaz vēl nebija. Uz apakšējās — “Zemkopības skola”. Skolotājs V. Ozoliņš izzīmēja burtus, ko mēs abas ar Alīdu Freimani - Liberti izgriezām no baltas drēbes un ar mašīnu piešuvām. Man bija pašai sava, otru dabūjām no paziņām, un lielā steigā šuvām svētdienā līdz vēlam vakaram".
Minētā svētdiena pirms kongresa iekrita 1917. gada 23. aprīlī (6.maijā).

Atsauces
E549ec4ea8633f4887732df2aa609ae8e19e5a20
06304a7abc2f6c7fff46d5ab283de5dbbc1ff9a3
60c3abe0ce4cc95439ae4a9f67641a790dec1c42
Ea7357aebd7fbf7554de00ddc6e3bb819299b70d
3033984441c6e629591b50c70f5a9affe5cac488
74b8a3cfa3c0b2ad6584904cdc135e5e1061299d
C83b68630a67681f21f1a43ac5f0c7d223f36b96
6e5a009e6056c687785083ed475d5a9b97bc49f6
12d315a3d89db9555b247053b3d4b1c49c4d49f3
99653418ec069898042e28f27cda103a9a3e109f