Latgales dati

1917. gada 29. jūlijs

1917. gada 16. jūlijā pēc vecā stila
Jauniešu sanāksmē piedalījās ap 40 dalībnieku. Sēdi atklāja J. Opincāns. Tika nodziedāta "Dievs, svētī Latviju".
Par stāvokli Latgalē referēja V. Zeimaļs.
Nolemts atbalstīt Latgales Pagaidu zemes padomi, iesaistīties Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanās.
Laikrakstā "Drywa" ziņā sapulces vieta nav norādīta. Daži uzskata, ka sanāksme notikusi Rēzeknes tirdzniecības skolā.
Latgales jaunatnes savienībā šķelšanās notika 1917. gada decembrī, kad pēc laikraksta "Drywa" slēgšanas daļa savienības biedru (J.Zvīdras vadībā) atbalstīja laikraksta slēgšanu un deva naudu jaunas avīzes "Breivais latgalīts" izdošanai (Ni ar "Drywu", ni ar Kempu, bet patstoveigu ceļu joīt Latgolas jaunatnei").

Atsauces
  • “Latgalīšu jaunības sapulce 16. julī.” Drywa. 1917. 27. jūlijs.
  • Jonia Zwidras piminiai. Latgales komunistiskos partijas gromotu apgodniceiba "Spartaks", 1920. 68. lpp.